Обществен съвет


Заповед № 1118 – 2017 г. – pdf.


  1. Правилник за създаването, устройството и дейността

на обществените съвети към детските градини и училищата – pdf.

2. Покана.

3. Заповед – 1

4. Заповед – 2

5. Заповед – 3

6. Заповед – 4

7. Заповед – 5

8. Заповед – 6

9 Заповед – 7