Обществен съвет

Zapoved_broi_chlenove_DG


Zapoved_broi_chlenove_DG


  1. Правилник за създаването, устройството и дейността

на обществените съвети към детските градини и училищата – pdf.