Делигиран бюджет

Касов отчет 03.2021

отчет 04 мотчет 06 мотчет 07 м

отчет 06 мотчет 07 мУтвърден бюджет – 2021 г.

Касов отчет 12 м

Касов отчет 9 м

Касов отчет 6 м

Касов отчет 3 м

Отчет 2020

Утвърден Бюджет за 2019 г. – тук


1. Отчет м. януари 2019 – тук;

2. Отчет м. февруари 2019 – тук

3. Отчет м. март 2019 – тук

4. Отчет м. април 2019 – тук

5. Отчет м. май 2019 – тук

6. Отчет м. юни 2019 – тук

7. Отчет м. юли 2019 – тук

8. Отчет м. август 2019 – тук

9. Отчет м. септември 2019 – тук

10. Отчет м. октомври 2019 – тук

11. Отчет м. ноември 2019 – тук

12. Отчет м. декември 2019 – тук

 

 

Отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г.- тук


Утвърден Бюджет за 2018 г. – тук


Утвърден Бюджет за 2017 г. – тук